ஆஸ்கர் விருதுகளை அள்ளிக் குவித்த படங்கள் எவை? – பட்டியல் இதோ…

திரைப்படத் துறையின் உயரிய சர்வதேச விருதாகக் கருதப்படுவது ஆஸ்கர் விருது. 93ஆவது ஆஸ்கர் விருதுகளை வழங்கும் விழா இந்த ஆண்டின் பிப்ரவரி