விவசாயம்… ஆட்டோ… மைக்… நாதகவின் அடுத்த சின்னம் குறித்து சீமான் சொன்னது என்ன?

Admin
40 தொகுதிகளுக்கும் 40 வேட்பாளர்களை நாம் தமிழர் கட்சி அறிவித்துள்ளது. ஒரு கட்சியை தேசிய கட்சியாக எதனை அடிப்படையாக வைத்து தேர்தல்