தேர்தல் தேதி அறிவிச்சாச்சு… இனி நடைமுறை என்ன?

Admin
தமிழ்நாட்டில் ஒரு கட்டமாக நடத்தப்படும் இந்த தேர்தல் இந்தியா முழுவதும் 7 கட்டமாக நடத்தப்பட உள்ளது.