விவிபேட் வேண்டாம்… ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்துங்கள்: தமிழக அரசியல் தலைவர்கள் சொல்வது என்ன?

Pamban Mu Prasanth
ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தமிழ்நாட்டு அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் பேசியது என்ன என்பதை இக்கட்டுரையில் பார்க்கலாம்.