டெல்லி அரசின் புதிய திட்டத்தில் நடிகர் சோனு சூட்…!!!

Admin
டெல்லி அரசு கொண்டுவந்துள்ள ‘Desh Ke Mentors’ என்ற ‘மாணவர்களுக்கான வழிகாட்டி’ திட்டத்தின் தூதராக நடிகர் சோனு சூட் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். டெல்லி