பிக்பாஸ் நாட்கள். நாள்: 8 தலைவர்… நாமினேஷன்… சூடுபிடித்த ஆட்டம்

இரா.மன்னர் மன்னன்
‘புளி மாங்கா புளிப்…’ பாடலுடன் ஆரம்பமானது பிக் பாஸின் 8ஆம் நாள். காலையிலேயே மத்தவங்கள இமிடேட் பண்றன்னு மைக்கை கழட்டி வெச்சதால