அழகிப்போட்டி மேடையில் மியான்மருக்கு உதவி கேட்ட அழகி: துணிச்சலை வியந்த அரங்கம்!.

உலக அளவிலான அழகிப் போட்டி ஒன்றில் மியான்மர் நாட்டு அழகி அந்நாட்டில் நடந்துவரும் இராணுவ ஆட்சிக்கு எதிராக பேசியுள்ளது சர்வதேச கவனத்தை

மக்களைக் கொல்ல மனமில்லை!: அகதியான அதிகாரி

Admin
மியான்மர் இராணுவத்தினர் பொதுமக்களைக் கொல்ல உத்தரவிட்டதால் ஒரு இராணுவ அதிகாரி இந்தியாவில் அகதியாகத் தஞ்சம் புகுந்துள்ளார். தமிழர்களுக்கு பர்மா என்ற பெயரில்