இஸ்ரேலில் முடிவுக்கு வந்தது 12 வருட நெதன்யாகு ஆட்சி ..புதிய பிரதமராக பதவியேற்றார் நப்தாலி பென்னட்!

Admin
இஸ்ரேலில் 12 ஆண்டுகள் ஆட்சியில் இருந்த பெஞ்சமின் நெதன்யாகு ஆட்சி முடிவுக்கு வந்து நப்தாலி பென்னட் பிரதமராக பதவியேற்றுள்ளார். இஸ்ரேல் நாட்டில்