வெள்ளை மாளிகையையே விற்ற திருடன்!.

பல திருடர்கள் திருடிய பொருளை விற்கும் போதுதான் சிக்குவார்கள். ஆனால் நாம் பார்க்கப் போவது பொருளை திருடாமலேயே விற்கும் திறமையைப் பெற்ற