பிக்பாஸ் நாட்கள்… தொடக்க‌ நாள். யார் அந்த பங்கேற்பாளர்கள்?

வழக்கம்போல கிசுகிசு பேசாதவர்களையும் பேச வைக்க வந்துவிட்டது பிக் பாஸ். அதனால நாமும் பிக் பாஸின் சுவாரஸமான விஷயங்கள் தினமும் பாக்கலாம்..