பிக்பாஸ் நாட்கள்… முதல் நாள். யாருக்கு என்ன வேலை?

தொடக்க நாளில் பிக் பாஸ் போட்டியாளர்களை கமல் மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தினார். வீட்டின் முதல் நாளில் 18 போட்டியாளர்களும், அவர்களுக்குள் அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டனர்.

பிக்பாஸ் நாட்கள்… தொடக்க‌ நாள். யார் அந்த பங்கேற்பாளர்கள்?

வழக்கம்போல கிசுகிசு பேசாதவர்களையும் பேச வைக்க வந்துவிட்டது பிக் பாஸ். அதனால நாமும் பிக் பாஸின் சுவாரஸமான விஷயங்கள் தினமும் பாக்கலாம்..