மக்களைக் கொல்ல மனமில்லை!: அகதியான அதிகாரி

Admin
மியான்மர் இராணுவத்தினர் பொதுமக்களைக் கொல்ல உத்தரவிட்டதால் ஒரு இராணுவ அதிகாரி இந்தியாவில் அகதியாகத் தஞ்சம் புகுந்துள்ளார். தமிழர்களுக்கு பர்மா என்ற பெயரில்