தங்கப்பதக்கம் வென்ற எலி… பணியில் இருந்து ஓய்வு

Admin
கம்போடியாவில் கண்ணி வெடிகளை கண்டுபிடித்து தங்கப்பதக்கம் வென்ற எலி தனதுபணியில் இருந்து ஓய்வு பெற்றுள்ளது. மகாவா (MAGAWA) என்ற எலி 7