ஏன் துருக்கியில் மட்டும் நில நடுக்கம் அதிகம் ஏற்படுகின்றது ? – இதுதான் காரணமா?

Nagappan
கடந்த கால் நூற்றாண்டாகவே துருக்கி பல்வேறு பயங்கர நில நடுக்கங்களால் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றது. இப்போதும் துருக்கி உலகின் மிகவும் தீவிரமான பூகம்ப