பிறந்த குழந்தை “நான் வெளியே வந்துட்டேன்” எனக் கூறியது உண்மையா? – மருத்துவர்கள் விளக்கம்

Nagappan
பிறந்த குழந்தை ஒன்று அழாமல் “நான் வெளியே வந்துட்டேன்” எனக் கூறியதாக பரவிய செய்தி இணையத்தில் வெளியானது. பெரிய செய்தி நிறுவனங்களும்