“தமிழக மக்களுக்கு காத்திருக்கும் பரிசு மழை” – இன்று மெகா தடுப்பூசி முகாம்

Admin
தமிழகம் முழுவதும் சிறப்பு மெகா கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் இன்று நடைபெற உள்ள நிலையில் பொதுமக்களுக்கு பல்வேறு சிறப்பு பரிசுகளும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.