காட்டில் உறங்கும் யானைக் கூட்டம்… சேட்டை செய்யும் குட்டி யானை… வைரலாகும் வீடியோ

Admin
ஆதிகாலம் முதலே நமக்கும் யானைகளுக்கும் ஒரு பந்தம் உள்ளது. அந்த வகையில் சீனாவின் நகர் பகுதியில் திரிந்த யானைகள் தங்கள் குடும்பத்துடன்